مقوم در برابر ماوراء بنفش

طناب پلی اتیلن

نام محصول طناب پلی اتیلن
دسته محصول
مواد محصول
صنایع مرتبط
خصوصیات

توضیحات تکمیلی