تلفن: ۸۸۰۴۰۷۶۵

نخ بسته بندی

نخ های گلخانه ای و بسته بندی

نام محصول نخ های گلخانه ای و بسته بندی
دسته محصول
مواد محصول
صنایع مرتبط
خصوصیات

توضیحات تکمیلی