شیلات

شیلات

انواع طنابهای تولیدی این شرکت کاربردهای بسیار متنوعی در زمینه صیادی و همچنین کشتیرانی دارند. طنابهای پلی اتیلن از ابزار مهم صیادان سنتی در جهت حمل تور و مددکار صیادان و پرورش دهندگان صنعتی آبزیان میباشند.
طنابهای پلی پروپیلن و پلی استیل تولیدی شرکت لاوان بافت در اقطار ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر نیز کاربردهای سنگینتر دریایی و کشتیرانی دارند.

محصولات مرتبط با این صنعت