بلاگ

بشریت از زمان پدران پدربزرگش تاکنون در پی پوشاندن بدنش بوده و هست. اوایل این مهم به وسیله‌ی برگ درختان انجام می‌گرفت و با کشتار حیوانات و پوشیدن پوستشان یا کشف گیاهان و جانورانی مانند پنبه و کرم ابریشم و اختراع نخ و پارچه یکی از بزرگترین مشکلات بشر متولد شد: حالا چی بپوشم؟!در این مقاله معروف ترین انواع پارچه را معرفی می‌کنیم.
الیاف طبیعی : پشم ، پنبه ، ابریشم   الیاف مصنوعی : ریون ، نایلون و پلی استر  الیاف طبیعی پنبه – (Cotton):   1- الیاف پنبه ای ‌هادی حرارت هستند و حرارت بدن را به بیرون منتقل می‌کنند در نتیجه خنک هستند .